Produžen Javni poziv nezaposlenim licima za obuku i prekvalifikaciju u oblasti drvoprerade
Grad Bijeljina i Javna ustanova Zavod za zapošljavanje Republike Srpske su do 13. novembra produžili Javni poziv nezaposlenim licima za prijavu učešća u programu obuke u sklopu Projekta „Kontinuiranom instuticionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“.
Cilj sprovođenja obuke po ovom Javnom pozivu je sticanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mjestu, i to za Program osposobljavanja operatera za rad na CNC mašinama za obradu drveta, kao i Program osposobljavanja za preradu drveta/stolara namještaja.
Javnim pozivom je predviđen program obuke u trajanju od 57 časova teorijske obuke u JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina i 87 časova praktične obuke kod privatnih partnera u Projektu. Polaznicima praktične obuke će biti plaćeni troškovi prevoza i toplog obroka, kao i osiguranje radnika od povrede na radu.
Ciljna grupa pri izboru polaznika će biti određena po sledećim prioritetima, odnosno, zanimanjima: drvoprerađivačka struka,
mašinska struka, građevinska struka, nezaposlena lica koja imaju radno iskustvo u navedenim oblastima, ostala zanimanja.
Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu imaju mladi, žene, lica preko 45 godina, aktivni tražioci zaposlenja, kao i drugi pripadnici osjetljivih grupa, koji su dugoročno nezaposleni i nalaze se na evidenciji aktivnih tražilaca posla na dan raspisivanja javnog poziva. Prednost će se obezbijediti kroz bodovanje prilikom selekcije kandidata.
Za najmanje 30 odsto obučenih polaznika sa najboljom ocjenom biće obezbijeđeno zaposlenje u preduzećima, koja će sprovoditi obuku ili u drugim preduzećima.
Detaljnije informacije i obrasci za prijavu mogu se dobiti na oglasnim tablama i zvaničnim internet- stranama Gradske uprave Grada Bijeljina, JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, Privredne komore Republike Srpske - Područne privredne komore Bijeljina i „Mega drvo“ d.o.o. Bijeljina.
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske - filijala Bijeljina na broj telefona: 055 226 855, ili u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Grada Bijeljina, na brojeve telefona 055 233 169 i 055 233 132.
Grad Bijeljina je glavni implementator projekta, a pored JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, partneri u Projektu su JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, Privredna komora Republike Srpske - Područna privredna komora Bijeljina, Fakultet poslovne ekonomije – Univerzitet Istočno Sarajevo, kao i bijeljinska preduzeća „Steko centar“ i „Mega drvo“.
Projekat se provodi u okviru šireg projekta podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH, koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada (ILO).