MojShop 1 (TC TOM)
Bijeljina, Sremska bb (Tržni Centar TOM)