Telrad Net d.o.o.
2
0
Telrad Net d.o.o.
Kompanija Telrad je jedna od vodećih telekomunikacionih kompanija u BiH u oblasti izrade pristupnih telekomunikacionih mreža, javne fiksne telefonije, VoIP i IP telefonije, kablovske televizije kao i kablovskog interneta. Kompanija je osnovana 1990 kao privatno preduzeće, kasnije društvo sa ograničenom odgovornošću i od tada posluje kako na prostorima BiH tako i šire.

Osnovna djelatnost kompanije je projektovanje i izgradnja pristupnih telekomunikacionih mreža, javna fiksna telefonija, IP telefonija, kablovska televizija i kablovski internet kao Internet velikih brzina za velike sisteme i Business korisnike i sopstvena TV produkcija. Organizacijom i načinom rada kompanija se prilagodjava savremenim načinima poslovanja na domaćem i na inostranom tržištu.

1.1.2011. godine iz firme Telrad izdvaja se nova firma Telrad NET i na taj način dolazi do razdvajanja izvođačkih (izgradnja mreže) od provajderskih poslova. Osnivanjem Telrad NET-a počinje nova era za kablovsku televiziju na području na kom Telrad NET pruža svoje usluge, novi način poslovanja, novi sajt i novi objekti, sve sa ciljem što bolje komunikacije sa korisnicima.

VIZIJA: Postati vodeća kompanija u oblasti telekomunikacija i internet tehnologija u BIH i jugoistočnoj Evropi.

MISIJA: Unapredjivanje telekomunikacija i stvaranje lakše, brže, bezbjednije i jeftinije komunikacije medju ljudima ostvarena stalnim ulaganjem u sopstvenu mrežnu infrastrukturu, razvoj i vrhunske kadrove.

CILJEVI:
- Kvalitet usluge i zadovoljstvo korisnika našim uslugama kao imperativ
- Poželjan poslovni partner
- Razvoj i uticaj na svoje okruženje
- Poželjno radno mjesto za sve mlade i stručne ljude

SLOGAN: Mi smo tu da bi vam olakšali komunikacije sa drugima!

STRATEGIJA KOMPANIJE:
- Nastavak izgradnje sopstvene infrastrukture koncipirane tako da se uz mala ulaganja mogu implementirati nove širokopojasne tehnologije ka što su FTTH i PON mreže.
- Dalji razvoj interneta i tehnologija vezanih za internet kao što je VoIP, i IP telefonija, te uvezivanje sa drugim interenet provajderima u okruženju.
- Izgradnja i razvoj sopstvene PSTN mreže za koju se stvorila osnova nakon liberalizacije ove oblasti u BiH.
- Razvoj sektora KDS uvodjenjem novih programa u ponudu te modernizacija mreže koja podrazumijeva njenu digitalizaciju uvodjenje IP VIDEO, VIDEO ON DEMAND, VIDEO SURVEILANCE itd.
- Stvaranje pretpostavki za razvoj sopstvene televizije "IN" TV što podrazumijeva izgradnju novog objekta za svim potrebnim sadržajima u novoj HD tehnologiji koja će se emitovati u "kablu" na internetu, teresterijalno i na satelitu uz novi programski koncept na ovim prostorima.

Srdačno Vaš TELRAD d.o.o.
Pročitaj više