AD Grad
0
0
AD Grad
Akcionarsko društvo „Grad“ Bijeljina je osnovano 1995.godine kao pravni sljedbenik samoupravne interesne zajednice za stambeno-komunalnu oblast i upravljanje građevinskim zemljištem.

Firma Društva glasi: Akcionarsko društvo „Grad“ Bijeljina
Skraćena firma Društva glasi: A.D. „Grad“ Bijeljina
Sjedište Društva: Miloša Crnjanskog 38, Bijeljina
Matični broj Društva: 1845888
Jedinstveni identifikacioni broj: 4400444000000
IB (identifikacioni broj obveznika PDV-a): 400444000000

Akcionarsko društvo „Grad“ Bijeljina je jednočlano akcionarsko društvo sa 100% državnim kapitalom, a čiji je akcijski kapital registrovan u Osnovnom sudu u Bijeljini u iznosu od 27.087.355,00KM.

A.D. „Grad“ Bijeljina raspolaže sa znatnom stalnom imovinom koju čine: građevinsko zemljište, građevinski objekti i oprema.

U Društvu je zaposleno 58 radnika.
Pročitaj više