ZP Komerc
2
0
ZP Komerc
D.O.O. “ZP KOMERC” u ovom organizacionom obliku, kao mesna industrija, sa osnovnom djelatnošću proizvodnja I prodaja mesa posluje od 2000.godine. Od osnivanja “ZP KOMERC” ima uzlazni poslovni razvojni proizvodni karakter, te je u prošloj godini ostvaren ukupani prihod od oko 5 miliona KM.

Firma posjeduje vlastiti proizvodni pogon za proizvodnju mesa I mesnih prerađevina sa najsavremenijim mašinama kapaciteta 20 tona dnevno, zatim

- Repro-centar za proizvodnju svinja
- Farmu za proizvodnju brojlera i
- Farmu za proizvodnju junadi

Firma sada raspolaže sa 3.000 metara kvadratnih proizvodnog prostora, savremenom procesnom opremom I oko 60 zaposlenih radnika.

ZaokružujućI proizvodni ciklus, firma je orjentisana na domaću proizvodnju iz vlastitog tova I domaću kooperativnu proizvodnju.

Vlastita domaća proizvodnja, visokokvalitetne sirovine, prera|uju se korišćenjem tradicionalnih recepata, a kao krajnji rezultat proizvodnje je paleta od 90 suhomesnatih proizvoda koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne I Hercegovine.

Na planu razvoja tehnologije i kvaliteta provode se mjere organizacije, u smislu razvoja uveden je HACCP sistem analize rizika i kritičkih kontrolnih tačaka i ostvaren ISO 9001: 2000 standard. Nadalje u planu razvoja, firma će se isključivo oslanjati i raditi na razvoju stočarstva u Semberskom kraju i domaćoj proizvodnji, te u tom cilju razvijaće vlastitu selekcijsku službu I kooperativni tov sa individualnim poljoprivrednicima.

“ZP KOMERC” nalazi se na regionalnom putu Bijeljina-Brčko.Koristeći najsavremeniju tehnologiju, posluje u skladu sa najstrožijim evropskim standardima pa se slobodno može reći da je već danas dio poslovne evrope.
Pročitaj više