Elvaco A.D.
0
0
Elvaco A.D.
ELVACO AD je osnovan 1974. god.

U okviru ELVACO AD postoje četiri fabrike:

- Fabrika elektroda
- Fabrika procesne opreme
- Fabrika šina vodilica za liftove
- Fabrika armaturnih mreža, panelnih ograda i gabiona
Pročitaj više