Odjeljenje za društvene djelatnosti
0
0
Odjeljenje za društvene djelatnosti
Načelnik: Samer el Chekh

Rođen je 1978. godine u Bijeljini.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, smjer Аrapski jezik završio je 2004. godine.

U Gradskoj upravi Grada Bijeljina zaposlen od 2006. godine na poslovima samostalnog stručnog saradnika za izradu i monotoring projekata u izbjegličkim i povratničkim naseljima i šefa Službe za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Učesnik je brojnih seminara vezanih za probleme raseljenih lica, izbjeglica, povratnika i Roma. Učestvovao u radu brojnih komisija vezanih za rješavanje problema izbjeglog i raseljenog stanovništva, povratnika, Roma, komisija za izbor direktora i članova upravnih odbora javnih ustanova i komisija za javne nabavke Grada Bijeljina.
Аktivno poznaje engleski i arapski jezik, kao i rad na računaru.

Oženjen, otac dvoje djece.


Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- praćenje realizacije strateških planova razvoja iz djelokruga rada
- predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje
- zdravstvenu i socijalnu zaštitu
- nauku
- kulturu
- sport i fizičku kulturu
- omladinsko organizovanje
- natalitet i demografsku politiku
- porodicu i zaštitu prava djece
- javno informisanje
- humanitarne djelatnosti
- nevladine organizacije
- vjerska pitanja
- poslove vezane za izbjeglice, raseljena lica i povratnike
- službu pravne pomoći građanima kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada.


U Odjeljenju za društvene djelatnosti organizovani su

1. odsjeci:

- Odsjek za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama
- Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
- Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu

2. Služba pravne pravne pomoći
Pročitaj više