Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu
0
0
Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu
Načelnik: Radomir Marjanović

Rođen je 1960. godine u Bijeljini.

Gimnaziju završio 1979. godine, a Ekonomski fakultet 1984. godine.

Od sredine 1986. godine radio na radnim mjestima za koja je predviđena visoka stručna sprema (VII stepen).

Od 1986. do 1992. godine zaposlen u Ministarsvu unutrašnjih poslova SR BiH na poslovima:

- inspektora za suzbijanje privrednog kriminaliteta u OSUP Bijeljina,
- šefa Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta u Centru službi bezbjednosti Tuzla, SJB Bijeljina.

Od 1992. (nakon početka ratnih zbivanja) do 2003. godine zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na dužnostima:

- šefa Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta u SJB Bijeljina,
- načelnika Odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta u SJB Bijeljina,
- šefa Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta u CJB Bijeljina,
- zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Brčko,
- načelnika Odjeljenja za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije MUP RS u Banjaluci,
- načelnika Odjeljenja kriminalističke policije CJB Bijeljina
- načelnika Centra javne bezbjednosti u Bijeljini.

U Ministarsvu unutrašnjih poslova RS stekao čin-zvanje majora policije.

Od 2003. do 2009. godine zaposlen u „Telekomunikacije RS“, Banja Luka, na radnim mjestima:

- glavnog saradnika za Kontakt centar TT Bijeljina u Službi za kontakt centre, Direkcija za marketing i prodaju
- šefa Odsjeka za marketing i prodaju usluga-KIC u RJ TT Bijeljina
- šefa Odjeljenja za prodaju usluga u KC, RJ Bijeljina.

Od 2010. do 2017. godine zaposlen u JP "Gradska toplana" d.o.o. gdje je, između ostalog, od 2012. godine obavljao poslove direktora ovog Javnog preduzeća,

Od 2017. na dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu.


Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu vrši stručne, upravne i druge poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- boračku i invalidsku zaštitu
- zaštitu civilnih žrtava rata,
- poslove iz oblasti zaštite i spasavanja građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nesreća
- civilne zaštite u Gradu
- druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.

U Odjeljenju za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu organizovani su odsjeci:

- Odsjek za upravno-pravne poslove i zaštitu korisnika
- Odsjek za civilnu zaštitu
Pročitaj više